ဝဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ သိထားသင့္ဆံုးမ်ား

ဝဘ္ဆိုဒ္ဆိုတာကေတာ့ လူတစ္ေယာက္ (သို႕) အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံ၊ဗီဒီယို အစရွိသည့္ မီဒီယာဖုိင္မ်ား Document မ်ားကို အင္တာနက္ေပၚသို႕ စုဆည္းလႊင့္တင္ထားေသာ အစုအေဝးကို Website လို႕ သတ္မွတ္လို႕ရပါတယ္။ ၎ ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ လႊင့္တင္ထားေသာ အ႐ုပ္၊အသံ၊ဗီဒီယိုႏွင့္ စာသားအခ်က္လက္မ်ား အစရွိသည္တို႔ ပါဝင္ေနသည့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုေတာ့ Webpages လို႕ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ (သို႕မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းအားျဖင့္ ၎တို႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ Document Data မ်ားကို ဝဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ အင္တာနက္ကို အေျချပဳၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႕ အလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲက မားကတ္တင္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထနဲ႔သာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဝဘ္ဆို္ဒ္ဆိုတာ ၂၄ နာရီလံုး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အေကာင္းဆံုးေသာ မားကတ္တင္းသမား တစ္ေယာက္ပါပဲ။ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကိုလဲ အခ်ိန္ျပည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနနိုင္တယ္ေလ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အေနျဖင့္ေကာ ၊ personal သံုးအေနျဖင့္ေကာ ကိုယ္ပိုင္ Website ရွိျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပိုမိုၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ Website တစ္ခုရွိျခင္းအားျဖင့္ ..
01. လူေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႕ေဝနိင္ျခင္း၊
02. မိမိရဲ႕ Consumer မ်ားသည္ ၎တို႕အလိုရွိေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ဝဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ သိရွိႏိုင္ျခင္း၊
03. Customer မ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊
04. Marketing စနစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ Website ကို အသံုးျပဳ၍ ေဈးကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ျခင္း၊
05. 24 နာရီပါတ္လံုး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝနိုင္ျခင္း၊
06. ကုန္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ႏႈန္းထားေျပာင္းလဲမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ Update ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
07. Customer မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ေစျခင္း၊
08. ၿပိဳင္ဖက္ စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ားထက္ ပိုမိုသာလြန္လာေစျခင္း၊
09. Customer မ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အၿမဲတေစ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ျခင္း၊
10. Customer မ်ားႏွင့္ အၿမဲတေစ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာေစျခင္း၊

စတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကို ရရွိလာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ကို လက္ေတြ႔သံုးၾကည့္မွ သိလာရမဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ ေျပာလို႔ ကုန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္အေနနဲ႕ Website တစ္ခုကို စတင္ၿပီး တည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုး စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ကေတာ့ Domain Name ျဖစ္ပါတယ္။ Domain Name ဆိုတာကေတာ့ Website တစ္ခုရဲ႕ အမည္ (သို႔မဟုတ္) လိပ္စာပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕ Website ကို နာမည္/လိပ္စာ တပ္ေပးေတာ့မယ္ဆိုရင္ လူအမ်ား မွတ္မိလြယ္မယ့္ နာမည္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင္ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ Website နာမည္/လိပ္စာဟာ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနရပါမယ္။

ဒါမွသာ စားသံုးသူ (သို႔မဟုတ္) လာေရာက္လည္ပါတ္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ Website နာမည္ကို သိရွိတာႏွင့္ မည္သည့္ Product မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတာကို အလြယ္တကူ ခန္႕မွန္းသိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူး သတိထားသင့္သည့္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ Domain အမည္ ေပးရာတြင္ ရွည္လြန္းေသာ နာမည္မ်ားအစား မွတ္မိလြယ္၍ မိမိတို႔၏ အလုပ္/တားဂတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မည့္ တိုတိုႏွင့္လိုရင္းကို ေရာက္ရွိနိုင္ေသာ အမည္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္ ။ သို႔မွသာ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳေသာ Customer (သို႔မဟုတ္) လည္ပါတ္သူသည္ သင့္ Website နာမည္ကို မွတ္မိေနရန္ ပိုမိုလြယ္ကူနိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္သူမ်ား မ်ားျပားလာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုးစတင္းဆိုတာကေတာ့ အင္တာနက္မွာ လႊင့္တင္ထားၿပီး အမ်ားက ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ွဳလို႔ရတဲ့ ဆာဗာ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားရဲ႕ သိုေလွာင္ရာ ဌာန (အမ်ားျပည္သူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ွဳနိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္တို႔ရဲ႕ ဂိုေဒါင္ (သို႔မဟုတ္) ျပတိုက္) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Website တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးၿပီး World Wide Web ေပၚမွာ လႊင့္တင့္ရန္အတြက္ ၎ Website ပါ အခ်က္အလက္မ်ား (Document File) မ်ားကို Web Sever ေပၚမွာ သြားသိမ္းရပါတယ္။ အဲဒီလို Web Server ေပၚမွာ သိမ္းဆည္းတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ Web Server ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၎တို႕ဆီမွာ သိမ္းဆည္းေပးရန္ Request လုပ္ယူရပါတယ္။ ဥပမာ အိမ္ငွားေနရတာနဲ႕ အလားသ႑န္တူပါတယ္။ ဒီေတာ့ Hosting အတြက္ ကုန္က်မည့္ေငြ ပမာဏဟာ သင့္ Website မွာပါဝင္တဲ့ Document Size ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ Website မွာ သင္ဟာ Content ေတြ အမ်ားႀကီး ထည့္သြင္းထားမယ္၊ File Size အရမ္းႀကီးတဲ့ Video File , Audio File ေတြကို ထည့္သြင္းထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ Website ရဲ႕ (Document Size ) အရြယ္အစား မ်ားျပားတာေၾကာင့္ Hosting စရိတ္လည္း ႀကီးျမင့္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဝဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚသို႕Website ျပဳလုပ္ဖန္တီးၿပီး လႊင့္တင္တာကို ဆိုလိုတာပါ။ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ နံပါတ္ တစ္ အေနနဲ႔ ဝဘ္ဆိုဒ္အတြက္ ဒိုမိန္း အမည္ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ ဒီဝဘ္ဆိုဒ္က ဘယ္လို အမ်ိဳးအစားလဲ၊ အခ်က္အလက္ေတြက အၿမဲတမ္း အသစ္ အသစ္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနမွာလား၊ ကာလအတိုင္းတာတခု အထိ ၾကာရွည္ ျဖစ္တည္ေနမွာလား၊ ဒါကို သံုးသပ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ေရးပါမယ္။ ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဟိုးစတင္းလို႔ေခၚတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို လႊင့္တင္ ျပသ ေပးထားနိုင္မဲ့ ဆာဗာ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ဒိုမိန္းအမည္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ လႊင့္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို Website ျပဳလုပ္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚသို႕ လႊင့္တင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ လူေပါင္း မ်ားစြာမွ သင့္ရဲ႕ Website ကို အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး သင္ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဝဘ္ဆိုက္ မလႊင့္တင္မွီ သတိထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၎ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ပါဝင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အထူးသျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီးမွ လႊင့္တင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
E mail ဆိုတာကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ဆိုပါက အီလက္ထေရာနစ္ စာပို႔စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ E mail ဆိုတာကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း (သို႔) လုပ္ငန္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္းအမည္ႏွင့္ အသံုးျပဳေသာ E mail ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ myname@gmail.com .. (@) ဆိုေသာ သေကၤတ၏ ေနာက္တြင္ ပါဝင္ေနသည္မွာ ဝဘ္ဆိုဒ္၏ ဒိုမိန္း အမည္ျဖစ္ၿပီး gmail.com သည္ Google ကုမၸဏီမွ ပိုင္ဆုိင္သည့္ ၎တို႔၏ ဒိုမိန္းအမည္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုေတာ့ လက္ရွိ ကိုယ္ပုိင္ဒိုမိန္းနဲ႔ အီးေမးလ္အေကာင့္ေတြ ျဖစ္တည္ဖို႔ရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္းတစ္ခု ရွိရန္ အရင္ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဝဘ္ဆိုဒ္ (ဒိုမိန္းအမည္)နဲ႔ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ကိုယ္ပိုင္(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းပိုင္ အီးေမးလ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ သံုးစြဲနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ myname@it4mf.com အဲ့လုိ (@) ဆိုတဲ့ သေကၤတရဲ႕ ေနာက္မွာ ရွိေနတဲ့ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းပိုင္ ဒိုမိန္းႏွင့္ တြဲဖက္ပါဝင္ေနတဲ့ အီးေမးလ္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူတိုင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းတိုင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဒိုမိန္းအမည္နဲ႔ E mail Account ေတြရွိၿပီး သံုးစြဲပါမွ မိမိတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို လံုၿခံဳေစျခင္းနဲ႔ ပေရာဖက္ရွင္နယ္က်က် အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တန္းဝင္တဲ့ လုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အင္အားတစ္ခု တည္ေဆာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Responsive ဒီဇိုင္းဆိုတာကေတာ့ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ဒီဇိုင္း ပံုရိပ္မ်ားကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခား ဥပမာ အေနျဖင့္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အင္တာနက္ေပၚမွာ တင္ထားတဲ့ သက္ဝင္ လႈပ္ရွားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ Web Design ေတြကို ေခၚဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းေတြမွာ စခရင္ အရြယ္အစားေတြက ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားအလုိက္ အႀကီး အေသး ကြဲျပားၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ Resolutions ေတြကလဲ အစားစား ကြဲျပားၾကပါတယ္။ အဲ့လို ကြဲျပားေနၾကတဲ့ စခရင္နဲ႔ Resolution တိုင္းမွာ ကြဲျပားၿပီး လွပ ေသသပ္တဲ့ ဝဘ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း ပညာနဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဝဘ္ဒီဇိုင္းမ်ားကို Responsive Web Design (RWD) လို႕သတ္မွတ္လို႔ရၿပီး သင့္အေနနဲ႔ ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ Website တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ Website ကို ပံုမွန္ အၿငိမ္ အေသဒီဇိုင္းနဲ႔ သြားမဲ့အစား Responsive ဆန္ဆန္သာ ေရးဆြဲအသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။
ဝဘ္ဆိုဒ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတြဟာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ..
1. ဝဘ္ဆိုဒ္မွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝနိုင္ျခင္း၊
2. ဝဘ္ဆိုဒ္မွ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ျခင္း၊
3. ဝဘ္ဆိုဒ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေၾကာ္ျငာႏိုင္ျခင္း၊
4. ဝဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊
5. ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊
6. ဝဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊
စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သင့္အေနျဖင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု ရွိမည္ဆိုပါက သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္ကို အလြယ္တကူ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ၊ လုပ္ငန္းဘဝ၊ လူေနမႈဘဝေတြ စတဲ့ လူမႈေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အားလံုးကို အင္တာနက္ကေန ျဖန္႕ေဝျခင္း၊ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝဘ္ဆိုဒ္မွာ တင္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို Website ေပၚမွာ မွားယြင္းၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္တယ္ဆိုပါက ၎အခ်က္အလက္မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈေနသူ မည္သူမဆို သိရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္းမွာ လူေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႕ မွားယြင္းေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလြယ္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဟက္ကာမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္မွ တတ္နိုင္သေလာက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟက္ကာမ်ားဟာ သင့္ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ပ်က္စီးေအာင္ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ယံုသာမကပဲ Webpage မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ မွားယြင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အဆိုးရြားဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင့္ Website တစ္ခုလံုးကို ပ်က္စီးသြားေအာင္ပါ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေတာ့မည္ဆိုပါက လံုၿခံဳေရး Security ေကာင္းရန္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Back Up ဟု ေခၚဆိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္လဲ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုကို အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ ျပန္လည္ တပ္ဆင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.