ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေအာ္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအတြက္ အထူး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းေဈးဆိုင္ဝဘ္ဆိုဒ္တစ္ခု ပိုင္ဆုိင္နုိင္ရန္ႏွင့္ ထိုရွိထားရင္းစြဲ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ စတိုးရ္တစ္ခု တပ္ဆင္ၿပီး ထိုစာမ်က္ႏွာမွ တိုက္႐ိုက္ေဈးေရာင္းနုိင္ေသာ စနစ္တခုကိုပါ ရရွိနိုင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခုကို OnlineStoresZone.Com မွ စတင္ ဝန္ေဆာင္ေပးေနပါၿပီ။

ထိုအခြင့္အေရးတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲနိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အြန္လိုင္းေဈးဆိုင္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စတိုးရ္ ဟူေသာ Tab (ခလုတ္) ကို ႏွိပ္ၿပီး ဆက္သြယ္ ရယူနိုင္ပါၿပီ။

အြန္လိုင္းေဈးဆိုင္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စတိုးရ္

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.