ဆရာႀကီး ဦးသန္း၏ ဓမၼရိပ္သာ

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

Skills: 
Drupal Premium Skill
Client: 
ဦးသန္းရိပ္သာ

ဤဝဘ္ဆိုဒ္အေၾကာင္း ..

ဦးသန္းရိပ္သာ ဝဘ္ဆိုဒ္သည္ ဆရာႀကီးဦးသန္း၏ ဓမၼခရီးျဖတ္သန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဆရာႀကီး၏ တပည့္ သားေျမးမ်ား၏ ဆက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ ဓမၼခရီးလမ္းမွ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပဳစုတင္ျပထားေသာ သာသနာျပဳဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုဝဘ္ဆိုဒ္ကို IT4MF မွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မခ်ိဳဇင္သင္း၏ ေမြးေန႔အမွတ္တရအျဖစ္ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝဘ္ဆိုဒ္ျဖင့္ပါ သာသနာျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ေရးၿပီးသား ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ..

ေအာက္တြင္ျပသထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ IT4MF မွ ေရးသားခဲ့ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.