သီတာရုံ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

Skills: 
Drupal Responesive Premium
Client: 
သီတာရုံ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္

ဤဝဘ္ဆိုဒ္အေၾကာင္း ..

သီတာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္သည္ ၁၃၁၃ခုႏွစ္၌ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေကတုမာလာ ရဟန္းငယ္ဘ၀တြင္ ႀကဴစမ္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ဦးမဲႀကီး + ေဒၚႏွင္းရွင္ ၊ ဦးမွင္ + ေဒၚသိန္း ၊ ဦးၾကည္ + ေဒၚတင္ ၊ ဦးေ႐ႊနီ + ေဒၚေအးခ်ိဳ တို႔မွ စုေပါင္း၍ ေက်ာင္းေျမကြက္ကို လွဴဒါန္းၿပီး ပထမ၀ါးေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ ေခတၠ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ သီတာ႐ုံ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

ေရးၿပီးသား ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ..

ေအာက္တြင္ျပသထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ IT4MF မွ ေရးသားခဲ့ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.