လူမႈကူညီေရးအသင္း - သကၤန္းကြ်န္း

အျခားအခ်က္အလက္မ်ား

Skills: 
Non Profit Org
Client: 
SWS YGN

ဤဝဘ္ဆိုဒ္အေၾကာင္း ..

လူမႈကူညီေရး အသင္း သကၤန္းကၽြန္း၏ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို ၂၀၁၄ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အသင္း၏ ဈာပနာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပေပးရာ ဝဘ္ဆိုဒ္အျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အထိ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၄ နာရီပါတ္လံုး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဤအသင္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရွိေသာ ပရဟိတအသင္းမ်ားထဲမွ ဈာပနပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေနေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေရးၿပီးသား ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား ..

ေအာက္တြင္ျပသထားေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားသည္ IT4MF မွ ေရးသားခဲ့ေသာ ဝဘ္ဆိုဒ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.