ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Hard Drive အသစ္တစ္လံုးကို ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္း (1)

Written by S.N.O Published in 10 Dec 2014

ယခုေဖာ္ျပမည့္ သင္ခန္းစာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြင္း ေနာက္ထပ္ Hard Drive အသစ္တစ္လံုးကို ဘယ္လို ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ရမယ္ဆိုတာကို ရွင္းလင္းသင္ၾကားေပးမည့္ သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္တစ္ခုလံုးအတြက္ Hard Drive ဟာ လိုအပ္တဲ့ File မ်ား Folder မ်ား ၊ Document မ်ားအားလံုးကို သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳမႈသက္တမ္း ၾကာျမင့္လာတာႏွင္ ့အမွ် ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Hard Drive အတြင္း Data မ်ား ျပည့္လာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ေနာက္ထပ္ Hard Drive အသစ္တစ္လံုးကို ထပ္မံတပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြင္း Storage Drive လို႕ေခၚတဲ့ Hard Drive ကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ ဒါအဲကေတာ့ External Hard Drive ႏွင့္ Internal Hard Drive ျဖစ္ပါတယ္။

External Hard Drive ဟာ 500 GB , 1 TB , 2 TB အစရွိသျဖင့္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ ပမာဏအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကြာျခားပါတယ္။ သူတို႕ဟာ အလြယ္တကူ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

 

 

သူတို႕မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ Data Connector ကေတာ့ USB ကို အေျခခံထားပါတယ္။ USB 2.0 , USB 3.0 အစရွိသျဖင့္ ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕ရဲ႕ data Transfer Rate လို႕ေခၚတဲ့ Data ကူးယူႏိုင္မႈႏႈန္းကေတာ့ Internal Hard Drive မ်ားေလာက္ ျမန္ဆန္မႈမရွိပါဘူး။ 

ထုိ႕ျပင္ Internal Hard Drive မ်ားထက္လည္း ေစ်းႏႈန္းပိုမို ျမင့္မားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Portable အေနျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.