ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Hard Drive အသစ္တစ္လံုးကို ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္း (2)

Written by S.N.O Published in 11 Dec 2014

         Internal Hard Drive မ်ားကေတာ့ External Hard Drive မ်ားထက္ ေစ်းႏႈန္းလည္း သက္သာပါတယ္။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ ပမာဏ အလိုက္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ယခင္ကေတာ့ hard Drive Connector မ်ားဟာ IDE , Sata ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးကြဲျပားပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Sata hard Drive မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳလာၾကၿပီး IDE hard drive ဟာ ေစ်းကြက္အတြင္း ေပ်ာက္သေလာက္ နီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီ။

ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္း တပ္ဆင္ရတဲ့ hard Drive မ်ားရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ 3.5 လက္မ အရြယ္ရွိပါတယ္။ Hard Drive မ်ားရဲ႕ တည္ေနရာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ အေရွ႕ဖက္အျခမ္း ေအာက္ဆံုးမွာ ရွိပါတယ္။

         ဒါေပမယ့္ Casing ရဲ႕ ပံုစံဒီဇုိင္းအရ အနည္းငယ္ ကြာျခားမႈေတာ့ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ Hard Drive ထားတဲ့ေနရာဟာ ကြန္ပ်ဴတာေအာက္ေျခ Bottom နဲ႕ မ်ဥ္းၿပိဳင္ က်ေနရပါမယ္။ ဒါမွသာ Hard Drive ဟာ ညီညာေသာ မ်က္ႏွာျပင္အတိုင္း တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


  


 
    ကြန္ပ်ဴတာ ပံုအခြံကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ Hard Drive ကိုသူ႕ရဲ႕ Location အတိုင္း စနစ္တက် ထည့္သြင္းပါ။ ၿပီးေနာက္ ေဘးဖက္ရွိ Screw မ်ားကို ဘယ္ညာ အညီလွည့္ၿပီး ၾကပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Hard Drive ရဲ႕ ေအာက္ေျခကိုၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ၀က္အူလွည့္အေပါက္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ 

Screw Hole ေတြကေတာ့ hard drive ႏွင့္ Fan ကို တြဲဖက္ၿပီး အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင့္ Hard Drive ကို ပိုမို စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ Hard Drive Fan ကို၀ယ္ယူကာ တပ္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Fan ေတြကို တပ္ဆင္ဖို႕အတြက္ ဒီ Screw Hole အေပါက္မ်ားကို အသံုးျပဳရပါတယ္။


 


 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.