ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း Hard Drive အသစ္တစ္လံုးကို ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္း (3)

Written by S.N.O Published in 12 Dec 2014

     Hard Drive ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သူႏွင့္ Motherboard ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ Sata ႀကိဳးကို တပ္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Sata ႀကိဳးကို တပ္ဆင္ရာမွာ ဘယ္ညာ အံ၀င္ဂြင္က် ျဖစ္ေအာင္ တပ္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

ၿပီးေနာက္ power Connector ႀကိဳးကို တပ္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Power Connector ႀကိဳးကေတာ့ Power Supply မွာ ပါ၀င္တဲ့ ႀကိဳးအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ power supply မ်ားမွာ Hard Drive အတြက္ power connector ႀကိဳး ႏွစ္ႀကိဳး မွ သံုးႀကိဳးခန္႕ ပါ၀င္ပါတယ္။

အားလံုးၿပီးသြားရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင့္လိုက္ပါမယ္။ ၿပီးေနာက္ BIOS ထဲသို႕ ၀င္လိုက္ပါမယ္။ သင့္ရဲ႕ Hard Drive ဟာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ SATA port မွာ အခုလို ေတြ႕ျမင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

တကယ္လို႕ SATA Port မွာ Hard Drive ကို မေတြ႕ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Hard Drive ႏွင့္ Motherborad ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ SATA ႀကိဳးကို စစ္ေဆးေပးပါ။ သင္တပ္ဆင္ထားေသာ Port ကိုလည္း စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

တကယ္လို႕ ဒီေနရာမွာလည္း မေတြ႕ေသးဘူဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ SATA Port မ်ားကို လွဲလွယ္ တပ္ဆင္ေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို ျပန္ဖြင့္ၿပီး စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.