ကြန္ပ်ဴတာ Fan ကို လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း (2)

Written by S.N.O Published in 06 Dec 2014

         ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြင္း ပါ၀င္တဲ့ Electronic Circuit မ်ားအားလံုးဟာ အပူကို ထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။ ဒီလို အပူကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ထုတ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတာႏွင့္အမွ် စက္ပစၥည္းမ်ားဟာ အပူရွိန္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပႆနာမ်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ Fan မ်ားကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

CPU Fan ဆိုလွ်င္ Heatsinks ဆိုတဲ့ အပူစုတ္ ကိရိယာကိုပါ တြဲဖက္အသံုးျပဳထားပါတယ္။ ဒါမွသာ ကြန္ပ်ဴတာ CPU ဟာ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Process မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

         ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ Fan မ်ားဟာ တစ္ခါတစ္ရံလံုး၀ မလည္ပတ္ေတာ့ပဲ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ဒီလို ျပႆနာမ်ိဳးေတြအတြက္ကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ တတ္သိနားလည္တဲ့ Technician ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပသၿပီး Fan အသစ္လဲလွ်င္ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Fan မ်ားဟာ လံုးလံုးလွ်ားလွ်ား မလည္ပတ္ေတာ့တာမဟုတ္ပဲ လည္လိုက္ ရပ္လိုက္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကို မသိရင္ေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Process မ်ားဟာ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Fan မလည္ပတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္ရာ Component ဟာ အပူလြန္ကဲၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ သာမန္ေလာက္ Performance ကို ထုတ္မသံုးေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ ခဏခဏ hang ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ Fan ကိုလည္း စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ Fan မ်ားဟာ သက္တမ္းၾကာျမင့္လာၿပီး လိုအပ္တဲ့ လည္ပတ္မႈႏႈန္းကို မထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ peformance ဟာ က်ဆင္းေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးအတြက္ Fan ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာက္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိထားသင့္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.