ကြန္ပ်ဴတာ Fan ကို လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း (3)

Written by S.N.O Published in 08 Dec 2014

      ကြန္ပ်ဴတာ အဖုံးအတြင္းရွိ Fan မ်ားကို လဲလွယ္ တပ္ဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ဖုန္းကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ Fan မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြန္ပ်ဴတာကို အဖုံးဖြင့္ကာ Run ထားရင္း စစ္ေဆးေပးႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္မႈမရွိေတာ့တဲ့ Fan မ်ားပါရွိေနမယ္ဆိုရင္ ၎ Fan ရဲ႕ အရြယ္အစားကို ေသခ်ာ မွတ္သားၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ပံုစံတူ Fan ကို ေရြး၀ယ္ပါ။ 

Fan မ်ားဟာ Product အလိုက္ Size အရြယ္အစား ကြာျခားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း တပ္ဆင္ထားေသာ Component မ်ားအလိုက္ Fan ရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Fan ေတြကို ပံုစံတူ Size တူကိုသာ ေရြး၀ယ္သင့္ပါတယ္။

Fan မ်ားရဲ႕ အရြယ္အစားဟာ 70 မီလီမီတာမွ 140 မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္သာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ Fan အရြယ္အစားအလိုက္ အသံုးျပဳေသာ Power ဟာလည္း မတူညီၾကပါဘူး။ ယခုေနာက္ပိုင္း Fan ေတြကေတာ့ 120 မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ ေတြသာ အသံုးျပဳတာ မ်ားပါတယ္။ 

Fan မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ Power Connector မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ Power Connector မ်ားဟာလည္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္လိုခ်င္ေသာ Fan အရြယ္အစားကို ရရွိသြားၿပီဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆး ရမွာကေတာ့ Power Connector ႀကိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္း Fan မ်ားမွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ Connector မ်ားကေတာ့ 3 Pin Connector , 4 Pin ႏွင့္ Standard MOLEX 4 Pin Connector တို႕ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

 

 

3 Pin ႏွင့္ MOLEX Connector မ်ားကေတာ့ Analog Type အမ်ိဳးအစား Connector မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႕ဟာ Connector မ်ားမွတဆင့္ Fan ကို Power ပို႕ေပးပါတယ္။ 4 Pin Fan ကေတာ့ Digitally စနစ္ကို အျခခံထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕ဟာ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္အလိုက္ Fan လည္ပတ္မႈႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိန္ညွိကာ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

ဥပမာ သင့္ကြန္ပ်ဴဟာ Sleep Mode မွာရွိေနမယ္ဆိုရင္ Fan လည္ပတ္မႈဟာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Loding မ်ားစြာကို အသံုးျပဳေနမယ္ဆိုရင္ Fan လည္ပတ္မႈဟာ အလြန္ျမန္ဆန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း Fan မ်ားဟာ 4 Pin မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားပါတယ္။

 

 

ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူလို႕ရတဲ့ Motherboard ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 3 Pin ႏွင့္ 4 Pin Fan ေခါင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႕မွာေတာ့ ဘယ္ Fan ကိုမဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Motherboard ဒီဇိုင္းအရ Connector မ်ားရဲ႕ ေနရာဟာ ကြာျခားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.