ကြန္ပ်ဴတာ Fan ကို လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္း (4)

Written by S.N.O Published in 09 Dec 2014

         ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းရွိ Fan ကို လဲလွယ္တပ္ဆင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ Power Off လုပ္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိထားရမွာကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း မည္သည့္ component ကိုမဆို ျဖဳတ္မယ္ဆိုရင္ စက္ပိတ္ၿပီးမွ ျဖဳတ္တပ္ရပါမယ္။ စက္ဖြင့္ေနစဥ္အတြင္း Connector မ်ားကို မျဖဳတ္ရပါဘူး။

ေလာေလာဆယ္ System ပံုး Casing မွာ Fan အသစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ၾကည့္ရေအာင္။  Fan ေဘးပတ္လည္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ Screws ၀က္အူလွည့္မ်ားကို ျဖဳတ္လိုက္ပါ။ ဒီလို ၀က္အူလွည့္မ်ားကို ျဖဳတ္ရာမွာ တစ္ဖက္က လက္ႏွင့္ထိန္းေပးထားလွ်င္ပိုေကာင္းပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ Fan ရဲ႕ Connector ေခါင္းကို ျဖဳတ္လိုက္ပါ။ ဒီလို Connector ေခါင္းကို ျဖဳတ္ရာမွာ Motherboard ကိုတျခား လက္တစ္ဖက္ႏွင့္ ထိမ္းထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ႀကိဳးမွဆြဲျဖဳတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး Connector ေခါင္းမွ ေသခ်ာ ကိုင္ၿပီး ျဖဳတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ထိုသို႕ ျဖဳတ္ၿပီးပါက အသစ္၀ယ္ယူလာေသာ Fan ကို သူ႕ေနရာအလိုက္ စနစ္တစ္က် ျပန္လည္တပ္ဆင္ပါ။

 

 

          Power Connector မ်ားကိုလည္း မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္လိုက္ပါ။ Fan ျဖဳတ္နည္းအတိုင္း ျပန္လည္တပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ Fan မ်ားကို လိုအပ္သလို ျဖဳတ္ / တပ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို အေျခခံၿပီး အျခား လိုအပ္ေသာ Fan မ်ားကိုလည္း စိတ္တိုင္းက် ျဖဳတ္ / တပ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.