ကြန္ပ်ဴတာ Lock Shortcut တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း

Written by S.N.O Published in 30 Aug 2014

ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးကို Lock ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ Control + Alter + Delete ကို တြဲႏွိပ္ၿပီး Lock ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

        ယခုေဖာ္ျပေပးမည့္ နည္းလမ္းေလးကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ Lock ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သီးသန္႕ shortcut ေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ Shortcut ေလးတစ္ခု ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို Lock ခ်မယ္ဆိုရင္ ဒီ Shortcut ေလးကို Click တစ္ခ်က္ ႏွိပ္လိုက္ၿပီး Lock ခ်ထားလို႕ ရပါတယ္။

အရင္ဦးဆံုး သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Desktop ေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ၿပီး Create New Shortcut ကို ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္ပါ။

 

 

ၿပီးေနာက္ ေပၚလာေသာ box တြင္ rundll32 user32.dll,LockWorkStation စာသားကို ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါ။ ၿပီးေနာက္ Next ကို ႏွိပ္လိုက္ပါမယ္။

 

 

        Lock ဆိုၿပီးေတာ့ အမည္တစ္ခု ေပးလိုက္ပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ သင္ႏွစ္သက္ရာ အမည္တစ္ခုခုကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အားလံုးၿပီးသြားရင္ေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Desktop ေပၚမွာ ယခုလို Icon ေလးတစ္ခုကို ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

 

 

Lock ဆိုသည့္ Icon ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာ Lock က်သြားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.