မိုဘိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ VMware ကုမၸဏီရဲ႕ Virtual Workspace

Written by S.N.O Published in 20 Sep 2014

      VMware ကုမၸဏီမွ ယခင္ Desktop တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Virtulization ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ၎ရဲ႕ Tools မ်ား အားလံုးကို ယခုအခ်ိန္မွာ Mobile Devices မ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

VMware ရဲ႕ ဒီ Appliction ဟာ အသံုးျပဳသူ Administrator မ်ားအတြက္ End-user Application requirement မ်ားအားလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

 

VMware ဟာ VMware Workspace Suite ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ VMworld တြင္ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီ VMware Workspace ဟာ End-user computing စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သလို ၎ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိက Virtualization ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲဲဟာ ဆာဗာအေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး vmware ဝဘ္ဆိုက္မွာလည္း ၎ေဆာဖ့္ဝဲ အသံုးျပဳပံုမ်ားကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္း လႊင့္တင္ထားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အလားတူ VMware ရဲ႕ AirWatch မိုဘိုင္းmanagement ေဆာဖ့္ဝဲကိုလည္း လႊင့္တင္ထားခဲ့ၿပီး ၎ေဆာဖ့္ဝဲဟာ အျခား User Application မ်ားအားလံုးကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Cloud software အျပင္ Web Appliction အေနျဖင့္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း VMware ကုမၸဏီမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.