မွတ္ဥာဏ္ဆိုးမ်ားကို ထုတ္ပစ္ႏုိင္ေသာ Xenon Gas Light ကို တီထြင္

Written by S.N.O Published in 17 Sep 2014

      McLean ေဆး႐ံုမွ ေဆးပညာဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားမွ တီထြင္ေျပာၾကားခ်က္အရ လူ႔ဦးေႏွာက္အတြင္း မွတ္သားထားေသာ အဆိုးျမင္ Memory မ်ား၊ မေကာင္းေသာ အတိတ္မ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 

 

သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ Xenon ဓါတ္ေငြ႔တစ္မ်ိဳးဟာ လူ႔ဦးေႏွာက္အတြင္း မွတ္သားထားေသာ အဆိုးျမင္မွတ္ဥာဏ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာမွာ အစြမ္းသတၲိရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူနာမ်ားကို ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ေထာက္ ပေရာ္ဖက္ဆာအေနျဖင့္ Harvard Medical School တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ Edware G Meloni မွ ဒီလို ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အသစ္မ်ားဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဆင္းေနေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ PTSD ခံစားေနရေသာ လူနာမ်ားအတြက္ Treatment အသစ္အေနျဖင့္ ကုသေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ ႀကြက္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ရာ ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းပညာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

 

 

 ဒီနည္းပညာရပ္ကို စိတ္က်ဆင္းေနသူမ်ားအတြက္ ကုသရာတြင္လည္း အသံုးျပဳသြားဖြယ္ရွိၿပီး ဒီ Xenon Gas ဟာ မွတ္ဥာဏ္အေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ႏိုင္ၿပီး မွတ္ဥာဏ္အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထို႔ျပင္ Xenon Gas ဟာ အိမ္မက္ဆိုးမ်ား၊ စိတ္က်ဆင္းမႈမ်ား၊ ဦးေႏွာက္မေကာင္းသူမ်ားကို ကုသေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.