သိထားသင့္ေသာ Firefox Add-on မ်ား

Written by S.N.O Published in 30 Aug 2014

အခု ေဖာ္ျပေပးလိုက္တဲ့ Add on မ်ားကေတာ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ပိုမို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ ရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးမည့္ Add on မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

Add on တစ္ခုစီအလုိက္ ထူးျခားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ Security System မ်ား ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနသူမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစမွာ အမွန္ပါပဲ။

ဒီ Add on မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ Firefox မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ Add on မ်ားဟာ Firefox မွာ အဆင္ေျပေျပ အသံုးျပဳႏိုင္ေပမယ့္ အျခားေသာ Browser မ်ားမွာေတာ့ Error အနည္းငယ္ရွိပါတယ္။

CipherFox Add-on

      သင့္အေနျဖင့္ Browsing ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း encrypted ျပဳလုပ္ထားေသာ ၀ဘ္စ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေရာက္ရွိသြားပါက CipherFox ဟာ သင့္အား သတိေပးႏိုင္သည့္ add-on ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ CipherFox ဟာ Firefox အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက Browser ၏ ညာဘက္ေအာက္ေျခရွိ Bar တြင္ Icon တစ္ခုအေနျဖင့္ ေပၚေနမွာ ျဖစ္ျပီး သင့္အသုံးျပဳေနတဲ့ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

၎ဟာ Secure Sockets Layer/ Transport LayerSecurity (SSL/ TLS) ျဖစ္ျပီး RC4 encryption မ်ားကိုပါ Disable ျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္တာေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းကို ပိုမို စိတ္ခ် ေကာင္းမြန္ေစႏိုင္ပါတယ္။

LastPass Add-on

      Firefox ၏ Built - in အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ Password Manager ကို အသံုးျပဳၿပီး Master Password
မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ LastPass Add-on ဟာ ပိုမိုစိတ္ခ်ရၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Add on ကို Firefox အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားပါက Firefox Windows ၏ အေပၚဖက္တြင္ LastPass ရဲ႕ Icon ေလး ေပၚေနမွာ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္စာတိုမ်ား၊ User ID မ်ား၊ Password မ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ မွတ္သားေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ထို႕ျပင္ Password ႏွင့္ User ID မ်ားကို Export ျပဳလုပ္ၿပီးလည္း သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါတယ္။ LastPass Add-on ရဲ႕ေနာက္ထပ္ အားသာခ်က္ကေတာ့ Password မ်ား ID မ်ားကို Keyboard Shortcut မ်ားအေနျဖင့္ ဖန္တီးကာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

LastPass ဟာ Internet Explorer , Google Chrome , Safari တို႕အတြင္း ထည့္သြင္း အသံုးျပဳထားႏိုင္သလို အျခား iPhone ,Smartphone တို႕အတြင္းလည္း အသံုးျပဳႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ProxifyMyFox

 

 

ဒီ Add on ကေတာ့ သင့္ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ IP ကုိ အျခားသူမ်ား မျမင္ေတြ႕ေစရန္ Hide လုပ္ေပးထားႏိုင္တဲ့ Add on တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီ Addon ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕၀ဘ္စ္အသံုးျပဳမႈကို ပိုမိုလံုၿခံဳမႈ ရွိေစပါတယ္။

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.