အသံုးမ်ားေသာ Firefox Shortcut 10 မ်ိဳး

Written by S.N.O Published in 01 Sep 2014

      ေန႕စဥ္ အင္တာနက္အသံုးျပဳျခင္း၊ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ Browser တစ္ခု လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို Browser ကို အသံုးျပဳရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာေတာ့ Mozilla Firefox ဟာ လူသံုးမ်ားတဲ့ Browser တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳရာမွာ ပိုမို ျမန္ဆန္ေစရန္ႏွင့္ Mozilla Firefox ရဲ႕ Shortcut မ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္ ဒီသင္ခန္းစာေလးကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

1. Ctrl+T (or) Middle - Click

 

 

Mozilla Firefox မွာ Ctrl+ T ကို တြဲႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ New Tab တစ္ခုကို ရရွိေစပါတယ္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာမွာ သာမန္ Tab တစ္ခုတည္း တင္မကပဲ အျခား Tab မ်ားစြာကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေခၚယူ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ဒီ shortcut ေလးကို က်က္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

2. Ctrl+Shift+T

      Ctrl+ Shift + T ကေတာ့ မွားပိတ္မိတဲ့ Tab မ်ားကို ျပန္လည္ ေခၚယူလိုတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ ့Undo Close Tab ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို Ctrl+Shift+ T ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပိတ္မိေသာ Tab မ်ားကုိ ျပန္လည္ဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္။

3. F6

 

 

F6 ကေတာ့ URL Address bar ကို သြားလိုတဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ F6 ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္ဆက္လက္အသံုးျပဳလိုတဲ့ website address ကို အလြယ္တကူ ႐ိုက္ထည့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

4. Ctrl+F

 

Ctrl+ F ကေတာ့ Find Feature ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုအတြင္းရွိ စာသားမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္တဲ့ Feature တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Ctrl+F ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက ၀ဘ္ Browser ရဲ႕ ေအာက္ေျခမွာ Find ဆိုသည့္ အကြက္ေလး ေပၚလာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအကြက္ေလးအတြင္း သင္ရွာေဖြလိုေသာ စာသားကို ရိုက္ထည့္ကာ ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

5. Ctrl+W

      Ctrl+W ကေတာ့ Tab မ်ားကို Close လုပ္တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

6. Ctrl+Tab

      ဒီ Shortcut ကေတာ့ Tab တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးေျပာင္းရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ Ctrl+Tab ဟာ Tab မ်ားကို ေရွ႕သို႔ သြားတာျဖစ္ၿပီး Ctrl+Shift+Tab ကေတာ့ Tab မ်ားကို ေနာက္ျပန္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

7. Ctrl+D

      ဒါကေတာ့ Bookmark ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္ရာ ၀ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အလြယ္တကူ Bookmark ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

8. Ctrl+(+) , Ctrl+ (- ) , Ctrl + 0

      Control key ႏွင့္ အေပါင္း (+) ကို တြဲႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ Font အရြယ္အစားကို ႀကီးမားလာေစပါတယ္။ တကယ္လို႕ Font အရြယ္အစားကို ျပန္ေသးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Ctrl+ အႏႈတ္ (- ) ကို ျပန္ႏွိပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ မူရင္း Font အရြယ္အစားကို ျပန္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Ctrl + 0 ကို တြဲႏွိပ္လိုက္ၿပီး Dafault Font Size ကုိ ျပန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

9. F 11

      F 11 ကေတာ့ Web Browser ရဲ႕ ျမင္ကြင္းကို Full Screen အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားကို Screen အျပည့္အေနျဖင့္ ၾကည့္႐ႈခ်င္တဲ့အခါမွာ ဒီ Shortcut ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

10. Ctrl+J

 

 

Firefox မွာ Download ဆြဲထားေသာ Document မ်ားကို ျပသေပးသည့္ Download Manager Window ကို ၾကည့္႐ႈခ်င္တဲ့အခါမွာ ဒီ Shortcut ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.