၀က္ဘ္အသံုးျပဳျခင္းအား ပိုမိုလံုျခံဳမႈရွိေစမည့္ Firefox Add-on မ်ား (1)

Written by S.N.O Published in 10 Jun 2014

       အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွ တဆင့္ မလိုလားအပ္ေသာ virus, Trojan , worm မ်ား အျပင္ အျခား malware ႏွင့္ spyware မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ထို virus အမ်ား အျပားကို လံုး၀မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ရန္ကေတာ့ အေတာ္ေလး ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထို virus ႏွင့္ botnet အမ်ားအျပားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ Layer မ်ား ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

Layer မ်ား အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာမွာ ပိုမိုျပီး လံုျခံဳမႈရွိေစႏိုင္ေပမဲ့ ထို Layer မ်ားေၾကာင့္ web browing ကို ပိုမိုေႏွးေကြးသြား ေစႏိုင္ပါတယ္။

      ယေန႕ ေအာင္ျမင္မႈရွိေနေသာ popular browser မ်ားဟာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။

Browser တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး အျမန္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေစရန္ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိကထား ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကျပီး ၎တို႔အတြင္းမွာမွ Mozilla ရဲ႕ Firefox Browser ဟာ အေတာ္ေလးလူႀကိဳက္မ်ားေနတဲ့ Browser တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မည္သည့္ Browser ကမွ သင့္အား အလံုးစံု လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ထို႕ေၾကာင့္ Browser အတြင္း လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ Layer မ်ား ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ Virus , Trojan ႏွင့္ အျခား malicious code မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစလိုပါက Internet Security Tools မ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

 

1. Link Checker Search

      Search Engine မ်ား အသံုးျပဳျပီး အင္တာနက္ေပၚမွ တဆင့္အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို ရွာေဖြ အသံုးျပဳၾကရာ မွာအခ်ိဳ႕ေသာ (Search result) ျပန္လည္ေဖၚျပခ်က္ေတြဟာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္လို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ Phisher လို႕ေခၚတဲ့ Phishing တိုက္ခိုက္မႈဟာ ယေန႕ ေခတ္မွာ အေတာ္ေလး ပ်ံ႕ႏွ႕ံတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိလာျပီး သင္ျမင္ဖူးေနက် Link မ်ားကဲ့သို႕ အေယာင္ေဆာင္ ကာ သင္၏ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို ခိုးယူသြားႏိုင္ပါတယ္။

ထို႕ေၾကာင့္ Firefox အတြင္း Link Checker ကို ထည့္သြင္းအသံုး ျပဳေစျခင္းျဖင့္ URLs မ်ားမွ  ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္လာမႈကိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Link Checker ဟာ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိတဲ့ website လိပ္စာမ်ား ေဘးတြင္ အမွန္ျခစ္ကေလးျဖင့္ ေဖၚျပေပးမွာ  ျဖစ္ျပီးအႏ ၱရာယ္ရွိတဲ့ Website လိပ္စာမ်ား ေဘးတြင္ေတာ့ သတိေပးခ်က္ (Caution)အမွတ္အသားကို ေဖၚျပေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႕ျပင္ Link Checker ကဲ့သို႕ LinkExtend Tool မ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ Phishing တိုက္ခိုက္မႈ ႏွင့္ အျခား Malicious Link မ်ား ရန္မွ ကာကြယ္တားဆီး ထားႏိုင္ပါတယ္။

 

 

ဒိန္းမတ္ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF

Idea House

Boulevarden 17, 7100 Vejle,

Denmark.

SE-nr.: 34 96 01 35

Tel (DK): +45 22 55 68 97

eMail : info@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ျမန္မာ ႐ံုးခန္း လိပ္စာ

IT4MF (YGN) CO., LTD.

အမွတ္ ၅၈/၆၀၊

ပထမထပ္(ဘယ္ဘက္)၊ ၅၃ လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

SE-nr.: 34 96 01 35

ဖုန္း - 00 95 (09) 250 644 844

eMail : ygn@it4mf.comThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.